İLAHİYAT CAMİİ

İlahiyat Camii Ankara-İstanbul çevre yolunda olup Vakfımız tarafından tatbikat cami olarak yaptırılmıştır.

Camii’nin bütün ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Allah’a hamdü sena ve Rasülü ile ali eshabına salat ve selamdan sonra:
İş bu Camii Şerif Miladi 2002 – Hicri 1423 yılı resmen ibadete açılmış ve Türkiye Diyanet Vakfına Devriyle devren tescili ve kadrosu temin edilmiştir. Cami ve çevresindeki bu geniş arazi il merkezine bağlı Muttalip Kasabası eşrafından Hacı Hafız Osman ve biraderi Süleyman BÜLBÜL kardeşlerce hayır olarak vakfedilmiş olup, İslami İlimler Vakfı Mütevelli Heyetinin gayret ve kararıyla İstanbul mimarlarından Fazıl KONUKSEVER tarafından plan ve projesi yapılmış ve Eskişehirimizin inşaat kalfalarından Ali AKTI usta marifetiyle 1995’de temeli atılmış bila fasıla (ara vermeden) cami ve çevresi suratle inşaa ve tanzimi yapılarak 2002 senesi EKİM ayında, Camiler ve Din görevliler haftasında resmen ibadete açılmıştır. Sahibul Hayrat Hacı BÜLBÜL kardeşlerin bu arazisi üzerinde Camii Şerifin inşası için halktan mühtelif miktarlarca zaman zaman gelen teberrular çevre köylerden, elli kamyon kavak, söğüt ve kereste gibi malzemeler temin edilmiştir. Caminin dışındaki taş kaplaması, iç kısımdaki çini ve tezyinatı, avize ve halılarıyla, tavan yaldızlı hatları şehrimizin tüccar ve vakfımızın Başkanı muhterem Hacı Yılmaz ÇETİNTAŞ tarafından yaptırılmıştır. Cami içindeki mermerler ile girişteki bütün mermer işçiliği yine İstanbul ustalarından Nizamettin KELEŞ tarafından “mimberi, mihrabı, kürsi ve çevre mermerleri” yapılmıştır. Üçer şerefeli iki uzun minarelerle avlu içindeki kubbeli ve iki katlı şadırvan “bay ve bayanlar için” yine şehrimizin tüccar ve eşrafından ATIŞKAN Ailesi tarafından yaptırılmıştır.

İş bu cami şerifin, çevresinin ve müştemilatın bu hale gelmesi hususunda İslami İlimler Vakfı Mütevelli Heyetinin ve Vakıf Müdürü Şaban MUTLUER Hoca Efendinin ve şehrimizin emekli vaizlerinden Hacı Hafız Mehmet DÖNMEZ Hoca efendinin yaz-kış demeden, gece gündüz işleri takip ve gayretleri ile bu mübarek eser meydana gelmiştir.

Camii Görselleri

AŞERE TAKRİB TAYYİBE

Camimizin alt katında Murakıb Yaşar TEKELİ Hocamız Aşere Takrib Tayyibe Eğitimi Vermektedir.

Çok Amaçlı Salon

Ek olarak, Camii altında çok amaçlı 1000m²’yi aşkın toplantı salonu mevcuttur.
Salonumuzda her türlü sosyal faaliyet yapılmaktadır.
Ayrıca, araç park yeri ve çay bahçesi mevcuttur.