Eskişehir İslami İlimler Vakfı 1979

Vakfın ikametgahı, Eskişehir İli olup Kurtuluş Mahallesi Sehergül Sokak No:3’dedir. Vakfın şimdilik herhangi bir şubesi yoktur. Vakfın mütevelli heyeti gerekli gördüğü yerlerde merkeze bağlı olarak şubeler, bürolar ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN KURULUŞU

Eskişehir İslami İlimler Vakfı 25.06.1979 yılında kurulmuştur. Kurucu Başkan Nurullah SOYAK’ın (Eskişehir İl Müftüsü) istifasından sonra (Balıkesir İl Müftülüğüne tayin) kurucular Yönetim Kurulu aşağıda yazan isimlerden oluşmuştur;
Ahmet İhsan OLCAY – Başkan,
İbrahim KÜÇÜK – Başkan Vekili,
Mehmet HALİLOĞLU – Genel Sekreter,
Muhittin KESKİN – Muhasip,
Mehmet Ali AKSAKAL – Veznedar,
Mehmet Sadık GÜRASLAN – Üye,
Süleyman BÜLBÜL – Üye.

Vakıf senedi Avukat Muhittin KESKİN tarafından hazırlanmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar Kur’an Kursumuza hizmeti geçen hocalarımız;
Mehmet DÖNMEZ – Merkez Vaizi,
Şaban MUTLUER – Eski Vakıf Müdürü,

Durmuş Ali ŞANLI – Merkez Vaizi,
Osman KAYMAK – İmam-Hatip,
Hasan KÖSE,
İlhan UYSAL,
Yaşar ÖZTÜRK,
İzzet TEKER

Kur’an Kursumuzda fahri olarak görev yapmış olan hocalarımız;
Tevfik AKÇAY,
Mehmet SARICAOĞLU,

Mehmet Ali ŞEN,
Abdullah AKÇAY,
Ahmet Yaşar CANDEMİR,
İsmail TOZLUK,
Hakkı ÇİFTÇİ,
Bahri ÇETİN.

Kur’an Kursumuzda kadrolu olarak görev yapmış olan hocalarımız;
Sabri OKUR,
Osman TIRAŞÇI,
Hasan KARACA,
Mehmet GÜNAL,
Ali Osman ORUM,
Muammer KIRCA,
Yaşar TEKELİ,
Cemal OKKAN,
Ahmet AYDEMİR,
Yunus METE,
Hayri YILDIZ,
Yahya TERCAN,
Salih AKTAŞ,
Muhammed Sıddık AY,
Şaban KABAKÇI,
Yusuf SOYSAL,
Mahmut YÜKSEL

*Yazılan isimlerin arasından vefat eden Hocalarımıza Allah’tan Rahmet, Sağ olan hocalarımıza sağlık ve afiyet, şu anda görev yapan hocalarımıza da gayret ve muvaffakiyetler diliyoruz.

Eskişehir İslami İlimler Vakfının İlk Öğrencileri

VAKFIN GAYESİ

Eskişehir İslami İlimler Vakfı 1979 yılında Hafız yetiştirmek ve Hafızlık müessesesinin devamını sağlamak için kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar gayesine uygun olarak Hafız yetiştirmek için faaliyetlerine devam etmektedir.

  • Din eğitiminin istenilen seviyeye çıkarılması için gerekli maddi ve manevi desteklerde bulunmak.
  • Eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda faaliyetlerde bulunmak.
  • Sosyal ve Kültürel faaliyetler olarak konferanslar tertip etmek, seminerler, açık oturumlar ve kanunların müsaade ettiği diğer faaliyetlerde bulunmak.
  • Vakfın gayesini en üst düzeyde tutmak için Hafızlık hizmetlerine önem verilmektedir.

VAKIF HAKKINDA

Vakfımız bünyesinde Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Ziyapaşa Hafız Yatılı Kur’an Kursu bulunmaktadır.
Hafızlık eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Programı dahilinde yapılmaktadır.
Öğretim Kadromuz ve Hocalarımız Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.
Hafızlık eğitiminin yapıldığı Ziyapaşa Kur’an Kursunda şu ana kadar yaklaşık 4500 öğrencimiz kayıt yaptırmış, bunların tamamı da kursumuzda kalarak Hafızlık çalışmalarına katılmışlardır.
Bu öğrencilerimizden yaklaşık 700 tanesi Hafızlık eğitimlerini tamamen tamamlayarak, Diyanet İşleri Başkanlığından Hafızlık diplomalarını almışlardır.
Kur’an Kursumuzda Hafızlık eğitimi yapılmaktadır.
Kur’an Kursumuz yatılı olarak eğitim vermektedir.
Kur’an Kursumuzda kalan öğrencilerimizin bütün ihtiyaçları Eskişehir İslami İlimler Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
Kur’an Kursumuzda kalan öğrencilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Kur’an Kursumuzdan Hafız olarak mezun olanlardan, İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenimine devam etmek
isteyen öğrencilerin ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.
Kur’an Kursumuza ortaokul 5. 6. 7. sınıf öğrencileri müracaat edebilirler.

700+

Mezun Olan Hafızlarımız

9+

Eğitim Kadromuz

100+

Eğitim Alan Öğrencilerimiz